Geleceğin İş Dünyasında Başarılı Olmak İçin Gerekli 10 Yetenek

Gelecekte iş dünyası makineler ve insanlar arasında iş birliği yapmayı zorunlu kılacak. Bu nedenle insanların mesleki becerileri yanında iletişim odaklı yetenekleri de giderek daha fazla önem kazanacak.

Robotlar insanların işlerini ele geçirirken insanların da iş dünyasında var olabilmek için insana özgü yeteneklerini ön plana çıkarmaları gerekiyor. Gelecekte iş dünyası makineler ve insanlar arasında iş birliği yapmayı zorunlu kılacak. Bu nedenle insanların ‘soft skill’ adı verilen iletişim odaklı yeteneklerini geliştirmeleri gerekecek. Bu yetenekler eğitim veya öğrenebilme, yeni durumlara adapte olabilme, bilişsel esneklik, yaratıcılık ve karışık problemleri çözme becerisi gibi yetenekler.
LinkedIn tarafından yapılan bir araştırmaya göre şirketler aradıkları adaylarda Hard skil’lerin yani mesleki profesyonel yetilerinin yanı sıra soft skil’lerin de olmasına önem veriyorlar. Dünya Ekonomik Forumu 2018’de yayımlanan iş raporuna göre gelecekte insanının iletişim ve etkileşim odaklı yetenekleri başarıda hayati önem taşıyacak.


Kritik düşünme ve analiz
Teknolojinin şirketlere gittikçe artan miktarda büyük veriler sağlaması ile birlikte bu dataları analiz edebilme yeteneği önem kazanıyor. Gelecekte veriyi toplayan, anlayan, analiz eden ve bunun üzerine karar verebilen çalışanlar tercih edilecekler.

Yeniliklere adapte olma
Geleneksel pozisyonların makinelere devredildiği ve yeni iş pozisyonlarının ortaya çıktığı geleceğin iş dünyasında çalışanların yeni şeyleri öğrenebilmeleri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri en önemli beklentilerden biri olacak. Pek çok şirket şimdiden çalışanlarının yeteneklerini geliştirmek için çeşitli programlar düzenlemeye başladı. Sorun şu ki teknolojik gelişmeler çok hızlı oluyor ve çalışanların adapte olması güçleşiyor. Bu şartlar altında yeni koşullara adapte olmayı başaranlar avantajlı hale gelecek.


Bilişsel esneklik
Bilişsel esneklik aynı anda birden fazla konsepti düşünebilme yeteneği anlamına geliyor. Şirketler artık belli bir konuda uzmanlaşmaya odaklanmak yerine problemlere farklı bakış açısı ile yaklaşabilen çalışanları tercih ediyor. Aynı anda hem yaratıcı hem mantıklı düşünebilmek çalışanlara rekabet avantajı sağlayacaktır.


Yaratıcılık ve inovasyon
Dünyayı farklı açılardan görmek anlamına gelen yaratıcılık geleceğin iş dünyasında çok önemli olacak. Yaratıcılık firmalarda inovasyonun temeli olduğundan yeni işler, ürünler, servisler ortaya koyabilen çalışanlar iş dünyasında ön plana çıkacak. Daha da önemlisi geleceğin iş dünyası makine, insan ve diğer teknolojilerin kombinasyonunu gerektirdiği için yaratıcı düşünmeyi zorunlu kılacak.


Karmaşık problem çözme

Geleceğin iş dünyası problemleri  bugünkünden çok daha karmaşık olacak. Teknoloji geliştikçe yeni problemler ortaya çıkacak bu da yeni iş pozisyonlarını doğuracak. Çalışanlar problemlere yardımcı olabilmek için büyük verileri dikkate alarak karışık problem çözme yetenekleri geliştirmek zorunda kalacaklar.


Duygusal zeka
Geleceğin iş dünyasında kendi duygularının ve başkalarının duygularının farkında olma, ifade edebilme ve kontrol edebilme yeteneği çalışanlara rekabet avantajı sağlayacak. Duygusal zekanın önem taşımasının en önemli sebebi işbirliği gereksiniminin çok olacağı gelecekte diğer çalışanlarla iletişim kurabilen ve birlikte çalışabilen kişilere ihtiyaç duyulması.

İletişim ve hikaye anlatımı
Gelecekte insanlar hem makine hem de insanlarla iletişim halinde olacağı için iletişim yeteneği bugünkünden daha kritik hale gelecek. Markaların müşterileri ile iletişiminde, sadakatin sağlanmasında da hikaye anlatımı önem taşıyacak.


Zaman yönetimi

Zaman en değerli kaynak özellikle iş ve özel hayat arasındaki çizginin belirsizleştiği günümüzde. Gelecekte 9-5 çalışma saatleri ortadan kalkacağı ve insanların onlar için en uygun zamanlarda çalışmayı tercih edebileceği düşünülürse zaman yönetimi daha da önem kazanacak. Zaman yönetimi yeteneği kişinin stresle başa çıkmasını sağlar, özel hayat iş hayatı dengesini kurmasına olanak sağlar.


Servis oryantasyonu

Müşteri deneyimi iyi şirketleri ön plana çıkaran en önemli özellik. Müşterilerin ürün ve servisten ziyade kişisel hizmet talep ettiği yeni dünyada iyi hizmet iş dünyasında büyük avantaj sağlayacaktır.


Liderlik
Pek çok şirketin uzaktan çalışma ve esnek çalışma şartlarını benimsemesi ile birlikte liderlik çok daha fazla önem kazanacak. Güçlü liderler aynı ortamda çalışmasalar bile çalışanları motive etme gücünde olacak. Liderlik ayrıca problem çözme inovasyonda da önemli rol oynayacak. 

Total
1
Shares
Önceki haber

Boston Dynamics’in Atlas Robotundan Hayranlık Verici Video

Sonraki haber

Hitachi Vantara ve Hitachi Consulting Birleşiyor

İlginizi çekebilir