Smart Mobility İle Şehirlerin Yaşanabilirlik Düzeyi Artıyor

Akıllı teknolojiler günümüz ve gelecek ihtiyaçlarına yönelik ekonomik çözümler sunarken ve şehirler akıllanırken Smart Mobility vizyonu lüks değil gereklilik halini alıyor.

Teknolojik devrimi oluşturan tüm kavram ve uygulamaların oluşturduğu akıllı şehirler konseptini, genel geçer ve kabul görmüş standart bir tanımlamayla ifade etmek zor. Günümüzün yeni teknoloji trendleri, akıllı şehir yaklaşımında farklı unsurları gündeme getiriyor. Akıllı şehir terminolojisinde farklılık olsa da ulaşılmak istenen hedefler aynı: Kaynakların etkin yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, yaşam kalitesinde artış, rekabetçiliğin geliştirilmesi, katılımcılığın ve iletişim kanallarının artırılması.

Avrupa Birliği (AB) tarafından da kabul edilen Akıllı Kentler Çarkı (Smart Cities Wheel – SCW) yaklaşımına göre akıllı şehirler; akıllı hareketlilik/ulaşım (Smart mobility), akıllı yaşam (Smart living), akıllı yönetişim, akıllı çevre (Smart environment), akıllı ekonomi (Smart economy) ve akıllı insanlar (Smart people) bileşenlerinden oluşuyor.

Akıllı şehirlerin önceliği: Çevre dostu entegre ulaşım sistemleri

Enerji, su, ulaşım, kentsel hizmetler ve sağlık hizmetleri başlıkları altında kalkınmaya katkı sağlayan akıllı şehirlerin en önemli bileşeni ise akıllı hareketlilik/ulaşım. Smart mobility, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli çevre dostu entegre ulaşım sistemlerini içeriyor. Smart mobility kapsamında araç sayısının çok fazla olduğu ülkelerde trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan ridesharing, carsharing uygulamaları ve last-mile çözümleri gibi yöntemler geliştiriliyor.

Carpooling/ridesharing olarak ifade edilen sistem, aynı yöne yolculuk eden kişilerin araçları ortak şekilde kullanmalarını teşvik ediyor. Özellikle ABD’de uygulanan bu sistemde, bir araçta birden fazla kişinin olması durumda bölünmüş yolu kullanan kişiler ayrıca ücret ödemek zorunda kalmıyor. Böylece hem zamandan hem yakıttan tasarruf etmek mümkün oluyor. Araç sahipliğine alternatif bir model olan bu sistem sayesinde az yakıt kullanılması daha az karbon salınımı anlamına geliyor.

Son teknoloji donanımlarla dizayn edilmiş olan elektrikli scooter modelleri de şehir hayatında en önemli bir araç haline geldi. Ortalama 250 watt motor gücüne sahip olan bu araçlar, optimal kapasiteleriyle kullanıcılara konfor, esneklik ve hız sağlıyor. Elektrikli scooter ve bisikletler sayesinde ulaşımda karbon ayak izi azalıyor.

İçerisinde bulundurdukları otomatik kontrol sistemleri sayesinde sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresini algılayan ve müdahale olmaksızın seyir halinde gidebilen otonom araçlar ise, otomotiv sektöründe büyük bir dönüşümün başlangıcı olacaktır. 10 yıl içinde opsiyonel direksiyona sahip araçlarla tam otomosyon olan seviye-5 düzeyine erişilebilecek ve kaza sayısı azalacak. Robotik taksiler sayesinde kazalar azalacağı gibi daha az trafik sıkışıklığı, daha düşük seviyede egzoz gazı çıkışı, taşıma masraflarında düşme ve yaşlı ve engelli insanların taşınmasında kolaylık olabilecek.

StartersHub girişimi Seyisco, yolları tarıyor

Akıllı şehir projesi kapsamında Smart mobility vizyonuyla ulaşım planlaması, yeni yol yapmanın ötesine geçilmesini ve çok yönlü çözümler üretilmesini sağlayacaktır.

Yapay zekâyı ulaşım sistemlerinde kullanarak şehirlere ve insanların hayatına değer katan teknolojiler, StartersHub ile destekleniyor. Bunlardan biri olan Seyisco, şehir yönetiminde akıllı teknolojilerin kullanılması için özel çözümler geliştiriyor. Ankara’da Bilkent Üniversitesi mezunu dört genç tarafından kurulmuş olan Seyisco’yu StersHub olarak destekliyoruz.

Seyisco’nun geliştirdiği Roan adlı çözüm, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileri ile yoldaki çukur ve tümsekleri bulmak amacıyla geliştirilmiş bir ürün. Seyisco araçlarına yerleştirilen Roan, yoldaki problemleri saptadığı anda, Seyisco mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlarla analiz ediliyor. Bu analiz sonucunda oluşan yol durum raporları, GovernOS harita ve analiz arayüzü üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Bu akıllı şehir çözümü sayesinde ekstra yol bakım masraflarının önüne geçmek ve araçların daha az yıpranmasına katkı sunmak mümkün oluyor.

Kaleme alan
Arda Aşkın
Tüm İçerikleri Göster
Yorum Yap

Kaleme alan Arda Aşkın