Funda Güleç

20 yazı

Pandeminin Gölgesinde Ekonomik Göstergeler

COVID-19 salgını ile birlikte 2020 yılına dair yapılan analiz ve planlar anlamını yitirdi. Salgın tüm önceliklerimizin ve beklentilerimizin değişmesine sebep oldu. Durumla baş çıkmaya çalışan hükümetler ise, para ve maliye politikası adımlarıyla sorunları hafifletmeye çalıştı. Dünyanın en büyük ekonomilerinin resesyona girdiği, dijital dönüşümün tüm süreçlerde etkisini hissettirdiği, likiditenin anormal seviyelere çıktığı bir dünyaya adım attık. Şirketler salgının neden olduğu zorluklarla yüzleşmek için teknolojiden güç aldı. COVID-19 işletmelerin iş yapış biçimlerini kökten değiştirdi. Dijital dönüşümleri hızlandırmak, yeni yatırımları yönetmek ve talepleri karşılamak için yeni yeteneklere duyulan ihtiyaçlarını artırdı.
Devamını oku